Jeg er et barn af det moderne velfærdssamfund og kommunestyre. Jeg voksede op i en nybyggerkommune på Københavns vestegn parallelt med 1970’ernes kommunal- og socialreform. Jeg nød godt af resultaterne og deltog tidligt i det lokale demokrati gennem elevråds- og græsrodsarbejde.

Jeg har arbejdet med offentlig styring i mere end 20 år. Det startede med et studiejob på Albertslund Rådhus i 1990 og førte videre til en akademisk uddannelse i forvaltning og job som:

  • Konsulent i Deloitte.
  • Kontorchef i Økonomistyrelsen
  • Leder af Center for frivilligt socialt arbejde
  • Børne- og Kulturdirektør i Fredericia
  • Børne- og Ungedirektør i Odense
  • Kommunaldirektør i Furesø

Min erfaring med offentlig styring og ledelse førte til, at jeg skrev og forsvarede en ph.d.-afhandling om kvalitet i offentlig styringsdialog. Efterfølgende arbejdede jeg i en periode som forsker (postdoc og adjunkt) på CBS, hvor jeg navnlig forsøgte at afdække, hvordan man styrer velfærdsforandringer på afstand.

I dag er jeg forstander på Askov Højskole og ser højskolen som en anderledes, fri og uafhængig platform for møder mellem sektorer, fag, lokalsamfund og aldersgrupper. Et helt nødvendigt supplment og alternativ til den offentlige sektor.

Jeg er stadig tilknyttet CBS som ekstern lektor og underviser på MPG-uddannelsen (master of public governance).

 

Klaus på linkedin.com

Klaus på Facebook