Krydspres inviterer til fornyelse

Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget, men ressourcerne er begrænsede. Vi vil behandle borgerne som individer, men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed. Vi vil gerne inddrage civilsamfundet, men nødigt miste kontrollen. Vi vil afbureaukratisere, forenkle og slanke vores organisationer, men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger.

Jeg ser ikke disse krydspres som blot ”onde problemer”, men som invitationer til nytænkning. I stedet for at være fanget i et låst dilemma har vi mulighed for at overskride det og udvikle nye og fælles perspektiver på det, der er vigtigt.

Jeg hjælper organisationer i og omkring den offentlige sektor med:

  • At gentænke og forny deres kerneydelser
  • At udvikle fokus og målsætninger
  • At udvikle effektfulde styringsprocesser
  • Og at udvikle grundlaget for læring og evaluering

Fokus er at forny og effektivisere – ved at kvalificere den dialog, vi har både med borgere og lokalsamfund og med hinanden på tværs af roller og faggrupper.

Konkret bidrager jeg gennem analyser og oplæg samt sparring og vejledning af processer.

Alle opgaver er unikke. Alle handler de om at nå til kernen af det, der er væsentligt for den enkelte organisation og dens interessenter.

Resultaterne er både kortsigtede i form af bedre ydelser og styring og langsigtede i form af en stærkere evne til at udvikle sig og lære som organisation.

 

Undervisning og foredrag

Ved siden af rådgivning udfører jeg også faglig undervisning og foredrag - som led i en kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, hvad enten det foregår via uddannelsesinstitutioner, på konferencer eller arrangementer på den enkelte arbejdsplads. Emnet er visioner for fremtidens offentlige styring og velfærd. Målet er at udvikle deltagernes forståelse for de betingelser og muligheder, som kendetegner den offentlige sektor i fremtiden - og at de opbygger kompetencer til at kunne håndtere disse.