Min baggrund

Jeg er et barn af det moderne velfærdssamfund og kommunestyre. Jeg voksede op i en nybyggerkommune på Københavns vestegn parallelt med 1970’ernes kommunal- og socialreform. Jeg nød godt af resultaterne og deltog tidligt i det lokale demokrati gennem elevråds- og græsrodsarbejde.

Jeg har arbejdet med offentlig styring i mere end 20 år. Det startede med et studiejob på Albertslund Rådhus i 1990 og førte videre til en akademisk uddannelse i forvaltning og job som:

  • Konsulent i Deloitte.
  • Kontorchef i Økonomistyrelsen
  • Leder af Center for frivilligt socialt arbejde
  • Børne- og Kulturdirektør i Fredericia
  • Børne- og Ungedirektør i Odense
  • Kommunaldirektør i Furesø

Min erfaring med offentlig styring og ledelse førte til, at jeg skrev og forsvarede en ph.d.-afhandling om kvalitet i offentlig styringsdialog. Efterfølgende arbejdede jeg i en periode som forsker (postdoc og adjunkt) på CBS, hvor jeg navnlig forsøgte at afdække, hvordan man styrer velfærdsforandringer på afstand. Jeg er stadig knyttet til CBS som ekstern lektor ved Institut for Business, Humaniora og Jura, og jeg underviser bl.a. på uddannelsen Master of Public Governance.

Som et helt særligt kapitel var jeg i en periode forstander på Askov Højskole. Her fik jeg mulighed for at supplere erfaringerne fra det offentlige med livet som leder af en fri skole med en storslået og traditionsrig baggrund.

Mit arbejdsliv har på den måde ofte krydset grænser mellem fag, sektorer og roller. Det har givet mig en stor nysgerrighed for at forstå de mange forskellige miljøer og kulturer, hvor der skabes offentlig værdi, og hvor ledere udøver deres praksis. Det er netop den nysgerrighed, der i dag driver mit arbejde som underviser og rådgiver.

CV