Rådgivning

Krydspres inviterer til fornyelse

Krydspres inviterer til fornyelse

Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget, men ressourcerne er begrænsede. Vi vil behandle borgerne som individer, men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed. Vi vil gerne inddrage civilsamfundet, men nødigt miste kontrollen. Vi vil afbureaukratisere, forenkle og slanke vores organisationer, men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger.

“Fokus er at forny og effektivisere – ved at kvalificere dialog”

Jeg hjælper ledere i og omkring den offentlige sektor med at udvikle deres handlerum.

Sigtet med alt mit arbejde er at vejlede ledere – både individer og grupper – i at udvide deres vifte af greb og handlemuligheder i situationer, hvor der er komplekse og modstridende krav.

Dette arbejde involvere tre perspektiver:

  • At få mere viden om den ydre kontekst: Hvor kommer de komplekse og modstridende krav fra?
  • At skabe indsigt i egne måder at få og håndtere komplekse på: Hvordan håndterer jeg kompleksitet?
  • At udvikle handlinger og praksisformer, som både kan påvirke den ydre kontekst og udvikle din egen forståelse og håndtering af konteksten

Individuelle sparringsforløb

I et individuelt sparringsforløb tager vi udgangspunkt i en eller flere ledelsesmæssige udfordringer, som du skal løse i. Vi planlægger et forløb af samtaler, hvor du får støtte til at udvikle dit handlerum i arbejdet med udfordringerne.

 

Gruppeforløb

I et gruppeforløb er fokus på, hvordan en hel ledelsesgruppe arbejder med sin hovedopgave. Gruppen arbejder sammen om at danne et nuanceret billede af opgaven og de organisatoriske sammenhænge, som opgaven varetages i. Den kortlægger også, hvilke spændinger dette kan give anledning til, og hvordan dette kan vise sig i det indbyrdes samarbejde. På den baggrund arbejder gruppen med at styrke både sin udadrettede praksis i forhold til organisation og omverden, men også sin indbyrdes håndtering af spændingsfelter og samarbejde. Det sker i en vekselvirkning mellem refleksion og prøvehandlinger.

Netværk

Netværk sammensættes af ledere på tværs af organisationer. Her støtter lederne hinanden i at udvikle deres handlerum, mens jeg bidrager med at systematisere og perspektivere netværkets dialog med afsæt i brugbare teorier. Lige nu driver jeg en række netværk i regi af F5 (klik på nedenstående link, hvis du vil vide mere):

Strategisk pædagodisk ledelse

Strategisk offentlig ledelse

Masterclas i offentlig ledelse

I samarbejde med Altinget og ugebrevet Mandag Morgen har jeg udviklet en Masterclass i offentlig ledelse  (klik for at få mere at vide)

 

Undervisning og foredrag

Jeg udvikler både korte og længere uddannelsesforløb for ledere, som ønsker at udvikle deres praksis. Det kan spænde fra enkeltstående foredrag til seminarer og workshop og til længerevarende forløb, som veksler mellem teoretisk undervisning og praktiske eksperimenter. Uanset varighed ser jeg oplæg og undervisning som læringsrum, hvor deltagerne skal kunne reflektere over deres konkrete udfordringer og muligheder. Der skal leveres et bidrag, som deltagerne selv kan arbejde videre med – enkeltvist og i fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at der er plads til en forberedelse, hvor indhold og form målrettes i forhold til deltagernes konkrete situation.