Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/klaus-majgaard.dk/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 6131
Rådgiving | Klaus Majgaard

Rådgivning

Krydspres inviterer til fornyelse

Krydspres inviterer til fornyelse

Velfærdssamfundet frembyder mange krydspres og dilemmaer. Vi vil meget, men ressourcerne er begrænsede. Vi vil behandle borgerne som individer, men samtidig sikre ensartethed og retfærdighed. Vi vil gerne inddrage civilsamfundet, men nødigt miste kontrollen. Vi vil afbureaukratisere, forenkle og slanke vores organisationer, men samtidig kunne dokumentere og legitimere vores handlinger.

“Fokus er at forny og effektivisere – ved at kvalificere dialog”

Jeg ser ikke disse krydspres som blot ”onde problemer”, men som invitationer til nytænkning. I stedet for at være fanget i et låst dilemma har vi mulighed for at overskride det og udvikle nye og fælles perspektiver på det, der er vigtigt.

 

Jeg hjælper mennesker og organisationer i og omkring den offentlige sektor med:

  • At gentænke og forny deres kerneydelser
  • At udvikle fokus og målsætninger
  • At udvikle virkningsfulde styringsprocesser
  • At udvikle grundlaget for læring og evaluering
  • At udvikle en ledelsespraksis, der fremmer en moden og forpligtende dialog

Fokus er at forny og effektivisere – ved at kvalificere den dialog, vi har både med borgere og lokalsamfund og med hinanden på tværs af roller og faggrupper.

Konkret bidrager jeg gennem analyser og oplæg samt sparring og vejledning af processer.

Alle opgaver er unikke. Alle handler de om at nå til kernen af det, der er væsentligt for den enkelte, for organisationen organisation og dens interessenter.

Resultaterne er både kortsigtede i form af bedre ydelser og styring og langsigtede i form af en stærkere evne til at udvikle sig og lære som individ og organisation.

Sparringsforløb

Gennem et ledelsesfagligt sparringsforløb kan jeg hjælpe dig med er at undersøge din praksis og dine handlemuligheder i situationer, hvor der er komplekse krav. Vi gør det med en solid teoretisk forankring – med respekt for den konkrete ledelsesopgave, for dig, din organisation og dens brugere – og vi inddrager brugbare teorier og metoder til at give dig en mest mulig nuanceret vifte af handlemuligheder. Forløb kan typisk handle om f.eks. overgangen fra fagperson til leder, mellemlederens krydspres, udfordringerne i tværgående samarbejde eller fusionsprocesser og organisationsforandringer. Undervejs vil der være et dobbelt fokus på både at forstå den institutionelle kontekst og de muligheder, den frembyder, og at udvikle lederens eget beredskab til at kunne reagere på forandringer med en stor palette af ledelsesmæssige greb. Forløb veksler typisk mellem sparringssamtaler og ”hjemmeopgaver”, hvor du udforsker din ledelse i praksis.

 

Undervisning og foredrag

Jeg udvikler både korte og længere uddannelsesforløb for ledere, som ønsker at udvikle deres praksis. Det kan spænde fra enkeltstående foredrag til seminarer og workshop og til længerevarende forløb, som veksler mellem teoretisk undervisning og praktiske eksperimenter. Uanset varighed ser jeg oplæg og undervisning som læringsrum, hvor deltagerne skal kunne reflektere over deres konkrete udfordringer og muligheder. Der skal leveres et bidrag, som deltagerne selv kan arbejde videre med – enkeltvist og i fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at der er plads til en forberedelse, hvor indhold og form målrettes i forhold til deltagernes konkrete situation.