I regi af Altinget og Mandag Morgen er jeg med til at udbyde en masterclass i offentlig ledelse i foråret. Fokus er på, hvordan offentlig ledelse baner vej for værdiskabelse i spændingsfelterne mellem politik og faglig praksis og på tværs af fag, organisationer og sektorer. Som deltager kommer du til at studere kunsten at lede offentlig værdiskabelse sammen med: Bo Smith, Jannick Brennum, Christine Brochdorf, Lene Holm Pedersen, Steen Visholm og Tobias Stax.

 

 

 

Offentlig ledelse – politisk tæft, faglighed og værdiskabelse

Ledelse er en balancekunst. Skal du holde trit med opdragsgivere og interessenter, må du være lydhør og fleksibel. Samtidig må du imidlertid også have en klar rød tråd i din praksis, hvis du skal være fagligt troværdig. Nogle gange kan du udøve ledelse ud fra en klar hierarkisk position. Andre gange må du agere i mere uklare roller i forskellige netværk og fællesskaber. Alt dette er balancer. Men for at balancere må man have et pejlemærke – nemlig blikket for den værdi, der skabes for borgere og samfund.

Læs min artikel Ledere lever livet farligt i Mandag Morgen

Vi tilbyder en masterclass, som giver begreber og redskaber til at kunne udvikle dit handlerum i en hverdag, der kræver balancering.  Mere specifikt skal masterhjælpe deltagerne med.

 • At ”lede opad” – det vil sige udvikle mandat i dialog med opdragsgivere og interessenter
 • At ”lede nedad” – det vil sige skabe motiverende præmisser for faglig praksis
 • At ”lede udad” – det vil sige udvikle tværgående samarbejder på tværs af fag og sektorer
 • Og at ”lede indad” – det vil sige udvikle forståelse for egne ressourcer og måder påvirke på

For hver af disse praksisfelter giver masterclass dig:

 • En forståelse for den institutionelle kontekst og de spændingsfelter, som den indeholder
 • Mulighed for iagttage og analysere styrker og svagheder ved din egen måde at håndtere spændingsfelterne
 • Inspiration og perspektivering fra fremtrædende ledere og forskere i den offentlige sektor
 • Øvelser og feedback, der giver dig mulighed for at udfordre og udvikle din nuværende praksis som leder


Opbygning
Kurset er opbygget i seks undervisningsgange:

 1. Hvordan udvikler du dit mandat i dialog med politiske opdragsgivere og interessenter? (24. januar 2024)
  At skabe og udvikle sit mandat er en konstant proces. Der er mange, der er med at forme dit mandat, og de er ikke altid enige indbyrdes. Der er derfor brug for at forhandle kompromisser, skabe afklaringer og udvikle koalitioner.
  Ekstern oplægsholder: fhv. departementchef Bo Smith
 2. Hvordan udvikler du et stærkt fagligt miljø? (25. januar 2024)
  Det er ikke nok at have et mandat fra sine opdragsgivere. Det skal også føres ud i livet. Her er der brug for at omsætte politiske intensioner i konkrete opgaver og arbejdsbetingelser, som er inspirerende og giver faglig mening.
  Ekstern oplægsholder: centerdirektør på Rigshospitalet Jannick Brennum
 3. Hvordan baner du vej for tværgående samarbejde? (1. februar 2024)
  Mange af velfærdssamfundets udfordringer kan kun løses i et samspil, som inddrager borgerne samt forskellige fag, organisationer og sektorer. Tværgående samarbejder bryder imidlertid op i grænser og synliggør spændingsfelter. Det kræver en aktiv og nærværende ledelse at få tværgående samarbejde sat på sporet.
  Ekstern oplægsholder: tidligere kommunaldirektør Christine Brochdorf, Egedal Kommune
 4. Hvordan måler du den værdi, der skabes? (2. februar 2024)
  Der er brug for at sætte klare pejlemærker for den offentlige værdiskabelse. Det er imidlertid langt fra simpelt at sætte mål og udvikle målinger, som giver troværdige pejlinger på den komplekse opgaveløsning. Forskellige skoler inden for offentlig styring strides om at udpege de rette metoder. Men hvordan bruger man som leder mål og målinger fornuftigt?
  Ekstern oplægsholder: Professor Lene Holm Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 5. Hvordan kan man blive ved at med at udvikle sin lederrolle? (8. februar 2024)
  God ledelse kræver evne til at omgås sine egne svagheder og styrker, til at finde ud af, hvordan man påvirker andre og til at forstå, hvorfor andre reagerer som de gør. Det er en læreproces, der nødigt skal stoppe.
  Ekstern oplægsholder: Professor Steen Visholm, Center for Organisationspsykologi, Roskilde Universitet
 6. Hvordan integrerer du din strategiske praksis? (29 februar 2024)
  Her samler vi trådene fra de forrige undervisningsgange og ser på, hvordan man som leder integrerer og udvikler sin strategiske praksis.
  Ekstern oplægsholder og sparringspartner for deltagerne: adm. direktør i Børne- og Ungeforvalgningen Tobias Børner Stax, Københavns Kommune

Aktionslæring: Masterclass er et aktionsbaseret kursus i offentlig ledelse. Til hver undervisningsgang vil der være en lille praktisk øvelse, som deltagerne kan bruge til at udvikle sin egen praksis. Erfaringerne fra disse øvelser vil blive inddraget som materiale i undervisningen.

Klik her for at komme til forløbets hjemmeside.

 

Undervisningsbog
Undervisningen henter begreber og eksempler fra en af de absolutte klassikere inden for offentlige ledelse:

Moore, Mark H (1995/1997): Creating Public Value. Strategic Management in Government. Cambridge Mass.: Harvard University Press.

Du får bogen, inden forløbet begynder. Det er ikke afgørende, at du har læst bogen. Men vi foreslår, at du anskaffer den, så du kan følge med i udvalgte passager, der bruges i undervisningen.

 

Topillustration: Gunver Majgaard