Hvem er vi

Virksomheden er:

Klaus Majgaard
Bygaden 36, Haastrup
5600 Faaborg
cvr.nr. 34123659
web: www.klaus-majgaard.dk
email: klm@klaus-majgaard.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Virksomheden yder undervisning og rådgivning til mennesker og organisationer i og omkring den offentlige sektor.

Derfor modtages der henvendelser fra potentielle og nuværende kunder og brugere, som ønsker at komme i kontakt med virksomheden. I forbindelse med den enkelte opgave føres samtaler og foretages interview, som dokumenteres gennem noter og lydoptagelser.

Nedenfor angives, hvordan disse oplysninger opbevares og slettes.

Der henvises til en separat cookie-politik, som omhandler brugen af cookies på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger

Hjemmesiden har en kontaktformular under menupunktet Kontakt. Her kan en interesseret, nuværende eller potentiel kunde angive navn, email og telefonnummer samt en besked om, hvilket emne de ønsker at drøfte. Det er også muligt at henvende sig via email eller opringning.

Oplysninger fra kontaktformularen modtages som en email, som gemmes i en mappe i virksomhedens mailsystem. Adgang til mailsystemet er beskyttet ved hjælp af et password.

Oplysningerne opbevares, så længe der er et samarbejde med den pågældende kunde. Herefter opbevares oplysninger i maksimum et år, hvorefter de slettes.

Noter og lydfiler

Noter, der tages i forbindelse med en given opgave, opbevares i et aflåst skab, når de ikke er i brug.

Lydfiler opbevares på en ekstern disk, som opbevares i et aflåst skab.

Som udgangspunkt slettes noter og lydfiler et år efter, at samarbejdet er ophørt. Når de opbevares et år efter samarbejdets ophør, er det for, at virksomheden kan besvare henvendelser fra kunden selv angående grundlaget for oplæg og anbefalinger. Kunden kan dog til enhver tid bede om, at oplysningerne slettes.

Dog kan der indhentes skrift samtykke fra kunden om, at noter og lydfiler opbevares i længere tid med henblik på at blive brugt til analyser, kommende samarbejder og som cases i publikationer. Dette kræver eksplicit og skriftligt samtykke.

Deling af personoplysninger med tredje part

Virksomheden deler ikke personoplysninger med tredje part, med mindre dette er eksplicit aftalt. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor opgaver løses i samarbejde med andre konsulenter. Her vil det fremgå tydeligt af den aftale projektbeskrivelse eller på anden måde af aftalegrundlaget.

Klager og tilbagetrækning af oplysninger

Du kan altid skrive til Klaus Majgaard og få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Og oplysningerne vil blive slettet, hvis du beder om det.