Handlingslogikker i lederfora

Handlingslogikker i lederfora

I de fleste kommuner er der tværgående lederfora. Opgaven er at understøtte helhed og sammenhæng. Dog kan man let som deltager føle en vis ambivalens i forhold til denne noble opgave. Det giver anledning til en række forskellige handlingslogikker og strategier. I...
Man skal ikke hive i tulipanerne for at få dem til at gro

Man skal ikke hive i tulipanerne for at få dem til at gro

Folkeskolen er genstand for en stigende målstyring fra både stat og kommuner. Det kan være positivt, da mål kan være med til at give os en mere fælles opfattelse af, hvad vi udretter. Men det kan også have skadelige virkninger, hvis den formelle opfyldelse af målbare...
Målstyring med kaptajn Ahab

Målstyring med kaptajn Ahab

Moby Dick er ikke alene en medrivende fortælling fra den tidlige industrialisering af hvalfangst. Den er tillige et dybt og nuanceret studie af de spændinger og konflikter, der rejser sig, når vi intenst fokuserer på et bestemt mål. Romanen tilbyder os et...
Værdiskabelse i kæder, værksteder og netværk

Værdiskabelse i kæder, værksteder og netværk

Offentlig styring er i dag præget af to konkurrerende idealer, som begge står stærkt. Det ene er den resultatbaserede styring og dens forestilling om et stringent målhierarki. Det andet er netværksbaseret styring og dens ideal om åbne og samskabende processer. Dette...
Hvorfor er tværgående samarbejde svært?

Hvorfor er tværgående samarbejde svært?

Overalt i den offentlige sektor jagter vi den merværdi, der kan opstå, når vi formår at samarbejde bedre mellem faggrupper, afdelinger og sektorer. De borgere, virksomheder og lokalsamfund, som det offentlige betjener, har komplekse og mangefacetterede behov, som ikke...