Ledelse er at skabe en beboelig verden

Ledelse er at skabe en beboelig verden

Under denne overskrift har jeg fået lov til at udgive 20 nye og gamle artikler i bogform. De handler om ledelse, dømmekraft og værdiskabelse. Hver artikel forsøger at give ledere et refleksionsrum, hvor de kan undersøge deres måske vigtigste aktiv som ledere –...
Uden anerkendelse, ingen rationalitet (del 2)

Uden anerkendelse, ingen rationalitet (del 2)

Der er i den grad brug for rationel styring. Men har du nogen sinde undret dig over, at rationel styring ofte ender med at skabe sit eget vrangbillede? Egentlig ville vi gerne styre ved at sætte vedkommende mål – fokusere på det vigtige – indgå forpligtende aftaler –...
Fire oplæg om ledelse

Fire oplæg om ledelse

Her er fire videooplæg om ledelse i politisk styrede organisationer. Med første oplæg kortlægger vi strategiske ledelsesrum. Derefter ser vi på, hvordan vi kan udvikle vores sprog for den værdi, som organisationen skaber for borgere og samfund. Derefter sættes fokus...
Styr din sult, chef

Styr din sult, chef

I ledelse indtræder en farlig dans mellem person og rolle. Lederrollen må nødvendigvis være genstand for både idealiseringer og dæmoniseringer. At forvalte dette hører til lederens professionelle metier. Faldgruben viser sig, når lederen tror, at det er vedkommende...
Webinar: Strategisk pædagogisk ledelse

Webinar: Strategisk pædagogisk ledelse

På et webinar den 9. marts sætter jeg fokus på kunsten at lede strategisk på børne- og ungeområdet. Tre strategiske spændingsfelter bliver sat under lup i halvanden time, hvor der også bliver mulighed at stille spørgsmål og kommentere. Webinaret er udviklet i...