Her er fire videooplæg om ledelse i politisk styrede organisationer. Med første oplæg kortlægger vi strategiske ledelsesrum. Derefter ser vi på, hvordan vi kan udvikle vores sprog for den værdi, som organisationen skaber for borgere og samfund. Derefter sættes fokus på vores egen udvikling af evne til at forholde til mange og konkurrerende værdier. Endelig tager vi kig ind i det indre samspil i lederteam.

De fire oplæg er optaget til brug for forskellige ledelsesnetværk, som drives i regi af F5. Men alle er velkomne til at se med. Du kan læse mere om ledernetværk hos F5.

Det strategiske ledelsesrum

Oplægget handler om de forskelligartede værdier og krav, som former det strategiske ledelsesrum i offentlige organisationer. Opadtil skal ledere forhandle deres mandat med et autoriserende miljø, hvor der mange om at sætte dagsordenen. Nedadtil skal ledere omsætte disse forhandlede mandater i forståelige og brugbare betingelser for faglig praksis. Til siden skal der bygges bro til samarbejdspartnere inden for andre fag, organisationer og sektorer. Det er en kompleks affære. Det, der kan skabe sammenhæng og retning, er blikket for den værdi, som organisationen skaber for borgere og samfund.

 

Video om sprog for værdiskabelse

Oplægget handler om de forskellige måder, hvorpå de kan sætte ord og tal på den værdi, vores organisationer skaber for borgere og samfund. Værdi er noget, man kan skabe som myndigheder, der står over for borgere og samfund med et given lovgivningsmæssigt opdrag. Eller også kan det være noget, vi skaber sammen med borgere og samfund som dele af et mere omfattende fællesskab. Nogle gange kan vi fokusere på den direkte målopfyldelse, andre gange på det indirekte bidrag til opbygning af kapacitet og handlekraft i civilsamfundet.

Pointen er, at jo mere komplekst vores ledelsesrum er, desto mere har vi brug for et nuanceret sprog for værdiskabelse.

 

Ståsteder og modenhed i ledelse

Ledere skal hjælpe organisationer, medarbejdere og samarbejdspartnere med at navigere i landskaber, hvor der er konkurrerende værdier og krav. Det stiller store krav lederens egen evne til at overskue og balancere forskellige værdier og krav. Men man kan ikke være fleksibel i forhold til alt. For at være fleksibel over for nogle værdier, må vi stå fast på andre. De værdier, vi står på, kalder jeg her ståsteder. Gennem livet udvikler vi vores ståsteder – ofte gennem ret konfliktfyldte erfaringer.

 

Ledelsesteamets spændingsfelter

Der er mange fordele ved at dele sine ledelsesopgaver med kolleger i et team. Team kan dog også være usikre og flertydige steder at opholde sig.