Under denne overskrift har jeg fået lov til at udgive 20 nye og gamle artikler i bogform. De handler om ledelse, dømmekraft og værdiskabelse. Hver artikel forsøger at give ledere et refleksionsrum, hvor de kan undersøge deres måske vigtigste aktiv som ledere – nemlig evnen til at udøve dømmekraft og herigennem bane vej for fællesskab og handling.

 

Bogen er inddelt i fem dele, der ud fra hvert sit fokus beskriver det spændingsfelt, der udøves ledelse og dømmekraft indenfor:

  1. Krydsfeltet mellem politik og praksis: At forhandle mandat og skabe en tilpas og meningsfuld sammenhæng mellem politik og faglig praksis
  2. At bane vej for fælles handling: At løfte denne opgave i konfliktfyldte landskaber
  3. Ledelse under kriser: At evne ledelsesmæssig selvindsigt og dømmekraft, når man presses ud af den normale praksis
  4. Dansen mellem person og rolle: At investere personlighed i ledelsesrollen og samtidig huske skillelinjen mellem rolle og person
  5. At udvikle bevidsthed: At udvikle sin evne til opmærksomhed udadtil og indadtil.

Bogen kan bestilles her hos de gode folk på Dafolos forlag – tryk her:

Bestil bogen

 

Fælles for alle artiklerne er, at de giver bud på brugbare perspektiver og greb, som du kan afprøve i din praksis som leder. Bogens artikler kan bruges til individuel refleksion eller til samtaler i ledergrupper, i netværk og på lederuddannelser. Fra min side er bogen skrevet ud fra en anerkendelse af den utroligt vigtige og noble opgave ledere påtager sig – nemlig at skabe mulighed for handling og fællesskab i en verden, der er præget af værdikonflikter, dilemmaer og accelererende forandringer. Samtidig forsøger jeg også at vise, hvordan dette er en psykologisk krævende opgave, som helt forståeligt og forventeligt bringer ledere og deres modenhed under pres. Ved hjælp af bogen kan du reflektere over, hvordan du udvikler og vedligeholder din egen strategiske evne til at skabe mening i spændingsfelter.

I et et perspektiverende forord trækker Jacob Alsted bogen pointer op og peger på tre øvebaner for ledelse:

  • At udvikle integrativ tænkning, det vil sige at opbygge et nuanceret billede af det værdilandskab, som vi selv og organisationen skal navigere i, og at udvikle handlestrategier, som håndterer landskabets kompleksitet med lige dele realisme og omsorg.
  • At iagttage os selv og tage vare på udviklingen af vores egen modenhed og dømmekraft – og ikke mindst opbygge ledelsesmæssige fællesskaber, hvor vi kan hjælpe hinanden med at udvikle os.
  • At bane vej for en demokratisk kultur, som netop giver plads til dialog, gensidig anerkendelse og fælles problemløsning.

Jeg håber, at bogen kan blive en nyttig arbejdsbog for dig og dine kolleger.