En organisation holdes sammen af et system af grænsedragninger og kompromisser, som har udviklet sig over tid, og som holder interne spændinger og konflikter i ave. Når krisen rammer, bliver der brudt op i dette system. I en krise skal organisationen ikke kun forholde sig til nye ydre udfordringer, men også dens egne interne og måske fortrængte spændinger og konflikter.

 

Center for frivilligt arbejder har indbudt til webinar om, hvordan ledere i og omkring frivillige organisationer hjælper frivillige og ansatte med at navigere gennem corona-krisen. Her har jeg haft mulighed for at holde dette oplæg:

 

 

Den 2. og 3. april bliver der afholdt online sparringsmøder i mindre grupper, som du kan tilmelde dig via Center for frivilligt socialt arbejde.

Oplægget bygger på en kort artikel, som jeg har skrevet til Mandag Morgen: Om aggression og omsorg i kriseledelse (indlægget er uden for betalingsmuren indtil 5. april 2020).

Hovedpointer:

Organisationer kan forstås som et system af grænsesdragninger, som definerer opgaver, roller og omverdensrelationer.

Disse grænsedragninger er historisk opstået som svar på spændinger og konflikter. De er udtryk for kompromisser, der for en tid holder spændingerne og de mulige konflikter i ave.

Kriser bryder op i de grænsedragninger og kompromisser, der tegner organisationen i stabile perioder

Kriser forstærker kravene til både aggression og omsorg, når grænserne skal forhandles på plads igen

Det er psykologisk krævende – og kan forståeligt sætte ledere på psykisk overarbejde

Der er en række greb, du kan bruge for at forfine din ledelsespraksis under kriser

Topillustration: Gunver Majgaard