Når vi skaber samarbejde på tværs af fag, afdelinger og sektorer, bryder vi op i grænsedragninger. Ikke så snart vi har gjort dette, så opdager vi, at disse grænsedragninger faktisk havde en funktion. De holdt styr på spørgsmål om autorisering, arbejdsdeling, interessevaretagelse og identitet. Nu er det opgaven at hjælpe organisationen at forhandle disse grænser på plads igen.

 

Mandag den 30. marts 2020 holdt jeg denne videoforelæsning på kandidatuddannelsen i politisk kommunikation og ledelse, Copenhagen Business School:

 

 

Hovedpointer i oplægget

1.Tværgående samarbejder bryder op i eksisterende grænsedragninger mellem fag, organisationer og sektorer.

2.Det skaber usikkerhed omkring autorisering, opgaver, interessevaretagelse og identiteter.

3.At genforhandle disse grænser indebærer en svær balancering mellem skub og træk.

4.Der er en række greb, vi kan bruge for at gøre denne balancering nemmere.

5.Vores adgang til at bruge disse greb er dog i høj grad bestemt udviklingsmæssige ståsteder, som vi også må udvikle og forfine.

Se også det tidligere blogindlæg: Hvorfor er tværgående samarbejde svært?