Camilla Sløk har skrevet en god bog om, hvordan ledere møder eksistentielle dilemmaer i deres dagligdag. Eksistentielle dilemmaer melder sig altid på uforudsigelige måder, kan ikke løses og udfordrer idealforestillingerne om handlekraftig og problemløsende ledelse. Imidlertid kan det betale sig at acceptere det ubehag, de medfører. De kan være en vej til at forny lederens forhold til medarbejdere, omverden og sig selv. Bogen hedder Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab. I denne video taler vi om bogen og dens emne.

Se videoen ved at trykke på billedet.

 

Vigtige pointer fra samtalen:

  1. Eksistentielle dilemmaer berører livstemaer, som vi ikke er herrer over: liv, død, kærlighed, sygdom og ondskab.
  2. Dilemmaerne har det med at snige sig ind på os. Ingen planlægger at skulle forholde sig til dem. Men pludselig dukker de op og kan ikke skydes til side.
  3. Det kan være svært både at være medmenneske og leder. Stående over for liv, død, kærlighed, sygdom og ondskab er vi alle lige, men i ledelse skal temaerne behandles inden for rammerne af en hierarkisk relation og forpligtelse over for en organisation og dens opgaver.
  4. Dilemmaerne udfordrer også lederes idealforestillinger om at være handlekraftige og kunne løse problemer.
  5. Derfor kan ledere ofte føle skyld og skam i forhold til deres afmagt eller kejtede håndtering af medarbejderes dilemmaer.
  6. Det kan betale sig at erkende denne skam og skyld, da det åbner for fornyelse af både relationer til medarbejdere og af ens eget selvbillede.
  7. Menneskesyn er ret afgørende for, hvordan vi udvikler vores ledelsespraksis i situationer med eksistentielle dilemmaer. Bogen tilbyder en matrix, som ledere kan benytte, når de skal overveje deres menneskesyn.
  8. Ved siden af de teoretiske overvejelser kan ledere lade sig inspirere af kunsten og litteraturen som en slags moralske laboratorier, hvor forskellige værdisæt og selvbilleder kan udspille sig.

I bogen lykkes det Camilla Sløk at behandle eksistentielle temaer på en livsnær og ukrukket måde, og det er virkeligt forfriskende. der er masser af jordnære eksempler, som ledere let vil kunne genkende sig selv i. Det lykkes hende også at både levere analyser med bid i samtidig med, at hun hele tiden bevarer en solidarisk relation til lederen og læseren.

Bogen hedder som sagt: Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab og er lige udkommet på Psykologisk Forlag.

Se også min indlæg: Skal ledere skamme sig.

 

Topillustration: Gunver Majgaard